لیست محصولات

 

جهت دانلود آخرين ليست محصولات شركت داروئي و بهداشتي لقمان (سهامي عام) اینجا کلیک فرمائيد.

 

گروه درمانی نام دارو شکل دارویی دوز دارویی
آنتی بیوتیک آموکسی سیلین کپسول 250 و 500 م گ
سوسپانسیون 125و 250 م گ در هر 5 م ل
آزیترومایسین کپسول 250 م گ
سوسپانسیون 200 م گ در هر 5 م ل
قرص 500 م گ
سفالکسین کپسول 250 و 500 م گ
سوسپانسیون 125 و 250 م گ در هر 5 م ل
سفازولین ویال 500 و 1000 م گ
سفپیم ویال 500 و 1000 و 2000 م گ
سفیکسیم قرص 200 و 400 م گ
سوسپانسیون 100 م گ در هر 5 م ل
سفتازیدیم ویال 500 و 1000 و 2000 م گ
سفتریاکسون ویال 500 و 1000 م گ
سفوروکسیم سدیم ویال 750 م گ
کلاریترومایسین قرص 500 م گ
کوآموکسی کلاو قرص 250/125 م گ و 500/125 م گ
سوسپانسیون 156 ،312 و 457 م گ در هر 5 م ل
اریترومایسین قرص 200 و 400 م گ
سوسپانسیون 200 م گ در هر 5 م ل
ایمی پنم /سیلاستاتین ویال 250/250 و 500/500 م گ
لووفلوکساسین قرص 500 م گ
مروپنم ویال 500 و 1000 م گ
مسکن استامینوفن کدئین قرص 300/10 م گ
مسکن، آنتی هیستامین، دکونژستانت کلد استاپ قرص 500 / 25 / 30 م گ
(استامینوفن / دیفن هیدرامین/سودوافدرین)
ضد درد، ضد التهاب ملوکسیکام قرص 7.5 و 15 م گ
ایبوپروفن قرص 200 و 400 م گ
ایندومتاسین کپسول 25 م گ
مسکن، ضد تب، ضد التهاب لومینوفن کپسول 30/200/325 م گ
(استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین)
ضد اسید آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون 320 م گ در هر 5 م ل
آلومینیوم ام جی اس سوسپانسیون 225/200/25 م گ در 5 م ل
ضد اسپاسم مبورین کپسول 200 م گ
تولترودین قرص 1 م گ
مهار کننده پمپ اسید معده اس امپرازول کپسول 20 م گ
لانسوپرازول کپسول 15 و 30 م گ
ضد اضطراب بوسپیرون قرص 10 م گ
دیازپام قرص 2و5 و 10 م گ
لورازپام قرص 1 و 2 م گ
ضد تشنج کاربامازپین قرص 200 م گ
کلونازپام قرص 2 م گ
فنی توئین کپسول 100 م گ
فنی توئین/فنو باربیتال قرص 100/50 م گ
زونیساماید کپسول 25 ،50 و 100 م گ
ضد افسردگی ونلافاکسین قرص ، کپسول 37.5 و 75 م گ
دلوکستین کپسول 20 ،30 و 60 م گ
نورتریپتیلین قرص 10 و 25 م گ
ضد قارچ فلوکونازول کپسول 150,100,50, 200 م گ
آنتی هیستامین کتوتیفن قرص 1 م گ
ضد چربی خون آتورواستاتین قرص 20 م گ
سیمواستاتین قرص 20 م گ
مهارکننده تجمع پلاکتی آ.اس.آ قرص 80 میلی گرم
ضد فشار خون لوزارتان قرص 25 م گ
والسارتان قرص 40 م گ
کپسول 40 م گ
لوکرازید (هیدروکلروتیازید/لوزارتان) قرص 50/12.5 م گ
ضد پرکاری تیروئید متی مازول قرص 5 م گ
درمان ناتوانی جنسی تادالافیل قرص 20 م گ
ملین سوربیتول ساشه 5 گرم
ضد پوسیدگی،ضد پوکی استخوان، مکمل غذایی سدیم فلوئوراید قرص 1 و 20 م گ
مکمل غذایی فرفوزیمان کپسول 47/0.5/22.5 م گ
(فروس سولفات،فولیک اسید، سولفات روی)
ضد آلزایمر ممانتین قرص 5 ، 10 و 20 م گ
دنپزیل قرص 5 و 10 م گ
ضد دیابت متفورمین/گلی بنکلامید قرص 500/5 و 500/2.5 م گ
رپاگلیناید قرص 0.5، 1 و 2 م گ
ضد ویروس زیدوودین کپسول 300 م گ
آسیکلوویر قرص 200 , 400 و 800 م گ
ضد چاقی ارلی اسلیم (ارلیستات) کپسول 120 م گ
حل کننده سنگ صفرا اورسوداکسی کولیک اسید کپسول 250 م گ
بیهوش کننده وریدی تیوپنتال ویال 500 و 1000 م گ
ضد پارکینسون پرامی پکسول قرص 0.18 ،0.35 و 0.7 م گ
روپینیرول قرص 0.25 ،0.5 و 1 م گ
درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات تامسولوسین کپسول 0.4 م گ

 

   دانلود : Product_List_2019.pdf           حجم فایل 1747 KB