توضیحات دارو

آموکسی سیلین ®

کپسول 250 و 500 میلی گرم

گروه دارویی-درمانی

آمینو پنی سیلین- آنتی بیوتیک

راهنمایی های عمومی

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:    

- وجود هر نوع حساسیت به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا سفامایسین ها .

-  در صورت بارداری و شیردهی .

- در صورت مصرف در کودکان .

- در صورت سابقه ابتلا به بیماریهایی نظیر اختلالات خونی ، نارسایی احتقانی قلب ، فیبروز سیستیک، ناراحتی گوارشی حاد یا مزمن بخصوص کولیت ناشی

از مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها ، منونوکلئوز عفونی ، فنیل کتونوری، اختلالات عملکرد کلیوی .تداخلات دارویی

 در صورت مصرف سایر داروها بخصوص آمینوگلیکوزیدها ، مهارکننده های آنزیم آنژیوتانسین، کلستیرامین ، کلستیپول ، ضد انعقادهای مشتق شده از کومارین یا اینداندیون ، هپارین ، ضد بارداری های خوراکی حاوی استروژن ،  متوترکسات ، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بخصوص آسپیرین ، مهارکننده های تجمع پلاکتی، داروهای حاوی پتاسیم و مدرهای نگهدارنده پتاسیم ، مکمل های پتاسیم ، پروبنسید ،سولفین پیرازون یا داروهای ترومبولیتیک.


مصرف در بارداری و شیردهی

این دارو طبق نظر سازمان غذا و دارو (FDA) جزو گروه B قرار دارد، مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید با تشخیص و تجویز پزشک متخصص انجام گیرد .

هشدار

- دارو را با معده خالی و یا با غذا میل کنید.

- دوره درمان را بخصوص در عفونتهای استرپتوکوکی کامل کنید .

- دارو را در فواصل زمانی معین و طبق دستور پزشک مصرف کنید.              

- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید. اما در صورتی که زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است،آنرا مصرف نکرده و میزان مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

- در صورتیکه چند روز پس از مصرف دارو هیچ بهبودی در روند بیماری حاصل نشد، به پزشک خود مراجعه نمایید.

- در صورت بروز اسهال شدید ، قبل از مصرف هر نوع داروی ضد اسهال با پزشک خود مشورت نمایید . در صورت اسهال خفیف، ممکن است ضد اسهال های حاوی کا ئولین یا آتاپولژیت مصرف شود . از مصرف داروهای ضد اسهالی که مانع حرکات روده می شوند خودداری شود . در صورتیکه اسهال خفیف ادامه پیدا کرد و یا شدید شد حتما" با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید .          

- در صورت مصرف ضد بارداریهای خوراکی حاوی استروژن ، در زمان مصرف آموکسی سیلین به طور همزمان از روش دیگری برای جلوگیری از بارداری استفاده نمایید .        

- این دارو ممکن ا ست سبب مثبت شدن کاذب تست قند ادرار در بیماران دیابتی شود .  

- این دارو ممکن ا ست باعث ایجاد تداخل با تستهای تشخیص آزمایشگاهی  شود .     

مقدار مصرف در بزرگسالان

بعنوان ضد باکتری :                      

 درعفونتهای گوش ، بینی و گلو :              

خفیف یا متوسط : هر 12 ساعت 500 میلی گرم و یا هر 8 ساعت 250 میلی گرم .   

شدید : هر 12 ساعت 875 میلی گرم و یا هر8 ساعت 500 میلی گرم .   

درعفونتهای قسمت تحتانی دستگاه تنفس : 

هر 12 ساعت 875 میلی گرم و یا هر 8 ساعت 500 میلی گرم .        

درعفونتهای پوستی :             

خفیف یا متوسط : هر 12 ساعت 500 میلی گرم یا هر 8 ساعت 250 میلی گرم .   

شدید : هر 12 ساعت 875 میلی گرم یا هر 8 ساعت 500 میلی گرم .      

درعفونتهای مجاری ادراری : 

خفیف یا متوسط : هر 12 ساعت 500 میلی گرم یا هر 8 ساعت 250 میلی گرم .  

شدید : هر 12 ساعت 875 میلی گرم یا هر 8 ساعت 500 میلی گرم . 

سوزاک حاد (عفونتهای مجاری تناسلی و ادراری ) :              

یک تک دوز واحد 3 گرمی (از راه خوراکی ) .               

اندوکاردیت باکتریایی ( پیشگیری ) : 

3گرم از راه خوراکی یک ساعت قبل از عمل جراحی و سپس 5 /1گرم 6 ساعت بعد از دوز اولیه .  

زخم اثنی عشرناشی از هلیکوباکتر پیلوری : 

در رژیم درمان سه تایی با آنتی بیوتیک ها : 1000میلی گرم آموکسی سیلین با 500 میلی گرم کلاریترومایسین و 30 میلی گرم لانسوپرازول 2 بار در روز با فاصله 12 ساعته به مدت 14 روز

در درمان دوتایی با آنتی بیوتیک ها:1000 میلی گرم آموکسی سیلین همراه با 30 میلی گرم لانسوپرازول 3 بار در روز با فاصله 8 ساعت به مدت 14 روز. 

دردرمان قارچ کلامیدیایی در زنان باردار :  

هر 8 ساعت 500 میلی گرم برای مدت 7 تا 10 روز . 

التهاب یا زخم معده ناشی از هلیکو باکتر پیلوری :       

500 میلی گرم 4 بار در روز یا 750 میلی گرم 3 بار در روز .  

دربیماری لایم :   

250 تا 500 میلی گرم 3 یا 4 بار در روز برای مدت 3 تا 4 هفته . مدت درمان بستگی به پاسخ بیمار به درمان دارد . عدم پا سخ مناسب به دارو دیده شده و در چنین مواردی درمان باید مجددا" انجام گیرد .                   

برای بیماران با نقص عملکرد کلیوی باید به شرح زیر دوز دارو را تنظیم نمود :

بیماران با فیلتراسیون گلومرولی بین 30-10 میلی لیتر در دقیقه :   

500 یا 250 میلی گرم هر 12 ساعت بسته به شدت عفونت .  

دربیماران با فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 10 میلی لیتر در دقیقه :    500 یا 250 میلی گرم هر 24 ساعت بسته به شدت عفونت .  

دربیماران همودیالیزی:   

500 یا 250 میلی گرم هر 24 ساعت بسته به شدت عفونت . یک دوز اضافه باید در طول مدت انجام دیالیز و در انتهای آن تجویز شود .   


مقدار مصرف در کودکان

ضد باکتری :  

درسوزاک گردن رحم و مجاری ادراری:

50 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن و 25 میلی گرم پروبنسید به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن به صورت یک تک دوز واحد در کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند . هر چند ، پروبنسید در کودکان زیر 2 سال تجویز نمی شود .   

زخم اثنی عشر ناشی از هلیکوباکتر پیلوری :  

ایمنی و سلامت مصرف این دارو در زخم اثنی عشر در کودکان به اثبات نرسیده است . 

دربیماری لایم : 

7/6  تا 3/13 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت برای مدت 10 تا 30 روز . طول مدت درمان بر اساس پاسخ بیمار به درمان تنظیم می شود . عدم پاسخ مناسب به دارو ممکن است اتفاق بیفتد که در اینصورت درمان باید مجددا"آغاز شود .  

 ضد باکتری:

نوزادان زیر 3 ماه :    

نباید بیش از 30 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر روز در دوزهای منقسم هر 12 ساعت یکبار مصرف شود . 

  نوزادان 3 ما هه و بزرگتر و کودکانی که وزن آنها زیر 40 کیلوگرم می باشد :

درعفونتهای گوش ، بینی و گلو :

 20تا 40 میلی گرم بسته به شدت عفونت به ازا ء هر کیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت .

درعفونتهای پوست : 

20 تا 40 میلی گرم بسته به شدت عفونت به ازا ء هر کیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت .

عفونتهای دستگاه تنفس تحتانی :     

40 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر 8 ساعت .

درعفونتهای مجاری تناسلی :   

20تا 40 میلی گرم بسته به شدت عفونت به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن هر 8 ساعت . 

عوارض جانبی

عوارضی که نیاز به توجه پزشکی دارد:

عوارض با شیوع بیشتر:

واکنشهای آلرژیک بخصوص آنافیلاکسی،درماتیت پوستی ،راش پوستی ، کهیر ، خارش و واکنشهای شبه بیماری سرم

عوارض نادر:

التهاب روده ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل،سمیت کبدی،نفریت بینابینی،لوکوپنی یا نوتروپنی،اختلالات روانی،اختلال عملکرد پلاکت ها یا ترومبوسیتوپنی ،تشنج.  

عوارضی که در صورت تداوم یا آزار نیاز به توجه پزشکی دارد:

واکنشهای معدی-روده ای،سردرد،کاندیدیاز دهانی و واژینال

شرایط نگهداری

- دارو را در دمای کمتر از30 درجه سانتیگراد و در ظرف در بسته نگهداری نمایید . 

- دارو را دور از دسترس ا طفال قرار دهید .  

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید . 

بسته بندی

جعبه 100 عددی

none

none

عکسهای محصول


در هر لحظه با ما در تماس باشید

آدرس : تهران،کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری)
روبروی شرکت محورسازان، شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)
کد پستی : 1389737611
تلفن : 3-44504121 -021
فکس : 44504755 - 021
پست الکترونیک : info@loghmanpharma.com