هیأت مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیات مدیره نام نماینده عضو حقوقی سمت نوع عضویت تحصیلات سابقه اجرایی  در شرکت تعداد مالکیت در سهام شرکت سوابق مهم اجرایی 
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)     محمد اسکندری   رییس هیات مدیره   غیرموظف   مدیریت بازرگانی  
 
  بیش از 20 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات 
شرکت ریسندگی و بافندگی نخیران (سهامی خاص)     میثم نورمحمدی   نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل   موظف   دکتری مدیریت   2 سال   20798   بیش از 15 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات دارویی

شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین (سهامی خاص)

    حمید صلواتی    عضو هیات مدیره    غیر موظف   دکتری پزشکی  
 
  بیش از 20 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات دارویی
شرکت طاهر ایران (سهامی خاص)     مسعود حاجی هاشم   عضو هیات مدیره   غیرموظف   کارشناسی ارشد   2 سال   5000    بیش از 25 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات 
شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه (با مسئولیت محدود)     علیرضا یکتادوست حسینی   عضو هیات مدیره   غیرموظف   دکتری مدیریت  
      بیش از 25 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات دارویی