فرم نظرسنجی از داروخانه ها


نام داروخانه :
*
نام مسئول فنی:
*
آدرس :
تلفن :
شهرت و اعتبار لقمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
محصولات لقمان تا چه حد مورد نیاز بازار است؟
زمان تحویل محصولات لقمان چگونه است؟
سریع با تاخیر
تمایل شما برای خرید محصولات لقمان تا چه اندازه است؟
زیاد متوسط کم
ارزیابی شما از میزان معرفی محصولات چه میزان است؟
کیفیت و اثربخشی محصولات لقمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
انتقادات و پیشنهادات:
کد امنیتی:
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*