بیانیه ارزش‌های محوری


  •        اعتقاد به رعایت اصول اخلاقی و اخلاق مداری در تعاملات فردی و سازمانی
  •        التزام به تعهد و مسئولیت پذیری در قبال تحقق انتظارات و خواسته‌های ذینفعان
  •        تلاش مستمر در جهت ارتقای کیفیت و اثربخشی فرآیندها و محصولات (تعالی سازمانی)
  •        التزام به بهره گیری کارا و اثربخش (بهره‌ورانه) از منابع و امکانات موجود
  •        اعتقاد به توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی به‌عنوان ارزشمندترین دارایی‌های شرکت
  •        ایجاد جوّ کاری مملو از نشاط، همدلی، وحدت، صمیمیت، صداقت و مبتنی بر اعتماد متقابل و کار تیمی
  •        حرکت در مسیر ایجاد سازمانی یادگیرنده با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه خلاقیت و نوآوری
  •        اعتقاد به ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی