کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی لقمان شامل آزمایشگاههای مجهز شیمیایی ، میکروبیولوژی ، دستگاهی و کنترل حین تولید است که با پرسنل مجرب و کار آزموده قادر به انجام کلیه آزمایشات  با کیفیت و کمیت بالا ، مطابق آخرین فارماکوپه های دارویی می باشد.این آزمایشگاه با توجه به بهرهگیری از فضاي مناسب و تجهیزات پیشرفته و مجهز و پرسنل متخصص و کارآزموده موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری آزمایشگاه مجاز از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده و به عنوان آزمایشگاه مجاز دارو شناخته شده است

اولين‌ وظيفه‌ توليد كنندگان‌ دارويي‌ اطمينان‌ از ايمني‌ و اثر بخشي‌ محصولات‌ خويش‌ است‌ و اين ‌مهم‌ تنها در گرو روش هاي‌ كنترل‌ كيفيت‌ جدي‌ و مستمر است‌ . به‌ همين‌ جهت‌ آزمايشگاه هاي‌ كنترل‌ و تضمين‌ كيفيت‌ شركت‌ داروسازي‌  لقمان ‌ با پشتيباني‌ قوي از  پرسنل‌ آمـوزش‌ ديـده‌ و مـجرب‌ خـود و نيـز با برخـورداري‌ از مدرنترين‌ دستگاه هاي ‌مـورد اسـتفـاده ‌در آناليز و تعيين‌ مقدار مواد ،آخرين‌ دستورالعمل هاي‌ كنترل‌ كيفي‌ FDA  و استانداردهاي‌ بين‌المللي‌را در ارزيابي‌ كيفي‌ محصولات‌ ساخته‌ شده‌ و همچنين‌ در كنترل‌ فرآيند كامل‌ تهيه‌ آنها ، از خريد مواد اوليه‌ تا انبارداري‌ محصول‌ نهايي‌ به‌ اجرا در مي‌آورد. داروسازان‌ ، شيميست‌ها ، ميكروبیولوژیست ها ، مهندسين‌ و تمامي‌ افرادي‌ كه‌ در اين‌ واحدكار مي‌ كنند با توجه‌ خاص‌ نسبت‌ به‌ ايمنـي‌ درمـاني‌ و اثر بخشـي‌ كيفـي‌ فرآورده‌هاي‌ تـوليد شده‌، آنچنان ‌با احساس‌ مسئوليت‌ تلاش‌ مي‌ كنند كه‌ نام‌ محصولات‌ آنها با كيفيت‌ همراه‌ و معادل‌ گردد.

با توجه به پایبندی همیشگی به دستیابی، حفظ و ارتقاء  کیفیت محصولات تولیدی، پرسنل واحد کنترل کیفیت نهایت تلاششان را به کار می برند تا از موثر بودن دارو اطمینان یافته و سلامتی مصرف کننده هرگز به خطر نیفتد.