تولید

بخش تــولید شــرکت داروئـــی وبهـداشتی لقمان با دیدگاه بهبود مستمردرتلاش است که با رعایت دقیـــق اصــول GMP و بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی ، محصولاتی با کیفیت مطلوب تولید نماید.دراین راستا با بهره گیری از مجهزترین دستگاهها  وجدیدترین روشهای ساخت و با اتکا بــردانش وتجــربه کارکنان متخصص ، در جهت ارتقـــاء کیــفی محصولات دارویی کشور گام می بردارد.

پرسنل تولید شامل حدود 300 نفر از افراد متخصص ونیمه متخصص  (دارای مدارک دیپلم تا درجه دکترای داروسازی) است که در بخشهای مختلف فعالیت می کنند.

واحد تولید ازبخشهای مستقل ذیل تشکیل شده است:


1- بخش استریل

2-بخش ماکرولید

3- بخش بتالاکتام

4- بخش سفالوسپورین

5- بخش نیمه جامدات

6- بخش شربت

7-بخش غیر آنتی بیوتیک

8- بخش بسته بندی