مدیران اجرایی

 

              نام و نام خانوادگی   سمت   تحصیلات   سوابق مهم اجرایی
              امیرحسین کرمی   مسئول فنی   دکتری   بیش از 27 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات دارویی
              حامد شعبانی   مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی   دکتری   بیش از 9 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              مهران حسینی   مدیر تولید   دکتری   بیش از 5 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              حسین محمودی   مدیر تولیذ   کارشناسی ارشد   بیش از 16 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              منوچهر گل محمدی   مدیر مالی   کارشناسی ارشد   بیش از 25 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              عباس حیدری   مدیر بازرگانی   کارشناسی ارشد   بیش از 25 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              سهیلا یوسفی   مدیر فروش و بازاریابی   کارشناسی ارشد   بیش از 13 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              مجید ضرغامیان   مدیرسیستم ها و روش ها   کارشناسی ارشد   بیش از 19 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              مهدی آل بویه   مدیر منابع انسانی و امور اداری   کارشناسی ارشد   بیش از 16 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              مهرداد حمیدی   مدیر فنی   کارشناسی   بیش از 11 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              نفیسه نوذری   مدیر تحقیقات   کارشناسی ارشد   بیش از 18 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
              محمد محمودی   مدیر فن آوری اطلاعات   کارشناسی ارشد   بیش از 25 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات