شبکه همکاران لقمان

 

ضمن تشکر از حسن توجه شما, در صورتی که در زنجیره تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با صنعت دارو فعالیت دارید اطلاعات و زمینه کاری خود را به ایمیل های ذیل ارسال فرمایید. تا افتخار همکاری با شما را داشته باشیم. 


commercial@loghmanpharma.com