اطلاعات پایه

 

شماره ثبت شرکت  :  12461 
تاریخ ثبت شرکت   :  1347/04/20
شناسه ملی  :  10100482048
شماره کارگاه  :  173230003
کد اقتصادی  :  411111695191
ایران کد  :  12070
نماد بورس  :  دلقما 
 مبلغ سرمایه ثبتی  : 675,000,000,000 ریال
مقدار سرمایه ثبتی  : 675,000,000 سهم 
روزنامه رسمی شرکت  :   کلیک کنید
کد پستی  :  1389737611
فکس  :  982144504755
شماره تماس  :  5 الی 982144504121  
پیامک  :  30002223504121
ایمیل  : info@loghmanpharma.com
آدرس : ایران - تهران - کیلومتر10 جاده مخصوص
رویروی شرکت محورسازان-خیابان لقمان | کد پستی 1389737611