• 4

دارای جایگاه شایسته در نظام سلامت کشور

برخوردار از قابلیت های رقابتی ممتاز در تراز جهانی

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های دارویی و بهداشتی ایران در زمینه تحقیق، تولید و عرضه انواع اشکال دارویی در گروههای درمانی گوناگون، با چشم انداز توسعه پایدار، بهبود مستمر به منظور تولید محصولاتی با بهترین کیفیت را در جهت ارتقای سلامت عمومی جامعه سر منشاء تمامی فرآیندهای خود قرارداده است. ما با داشتن تجارب و سوابق طولانی در صنعت دارویی ایران، تلاش نموده ایم روند کلیه فعالیتها در جهت رشد و تعالی فرهنگ سازمانی و اعتبار شرکت و کارکنان آن باشد و در این راستا همواره خود را متعهد به استقرار و رعایت ملزومات اساس آخرین ویرایش استانداردهایISO9001 & ISO10002 & ISO14001 & OHSAS18001 ISO17025 ISO10015 & & ISO10013 در زمینه های مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت، زیست محیطی و استاندارد صنعت داروسازی CGMP و GLP میدانیم.